Биология Архивный вопрос

Класифікація мязів за функціями

Нет комментариев

Ответы

Гость

За формою розрізняють м'язи довгі, короткі і широкі. Довгі м'язи відповідають довгим важелям руху й тому зустрічаються головним чином на кінцівках. Вони мають веретеноподібну форму, причому середня їх частина називається черевцем, venter, один з кінців, відповідний початку м'язи, носить назву головки, caput, а інший - хвіст, cauda. Сухожилля { tendo ) Довгих м'язів мають вигляд вузької стрічки.Деякі довгі м'язи починаються кількома голівками (багатоглаві) на різних кістках, що посилює їх опору. Зустрічаються м'язи двоголові, biceps, Триглаві, triceps, І чотириглаві, quadriceps. В разі злиття м'язів різного походження або розвинулися з декількох міогомов між ними залишаються проміжні сухожилля, сухожильні перемички,intersectiones tendineae. Такі м'язи (многобрюшние) мають два черевця (наприклад, m. Digastricus) або більше (наприклад, т. rectus abdominis). Варіює також число їх сухожиль, якими закінчуються м'язи. Так, згиначі і розгиначі пальців рук і ніг мають по кілька сухожиль (до 4), завдяки чому скорочення одного м'язового черевця дає руховий ефект відразу на кілька пальців, чим досягається економія в роботі м'язів.Широкі м'язи розташовуються переважно на тулубі і мають розширене сухожилля, зване сухожильних розтяганням, Або апоневрозом, aponeurosis.Зустрічаються також і інші форми м'язів: квадратна (m. quadratus), трикутна (triangularis), пірамідальна (m. pyramidalis), кругла (m. teres), дельтовидная (m. deltoideus), зубчаста (га. serratus), камбаловидная (m. so-leus) та ін.За направленням волокон, Обумовленому функціонально, розрізняються м'язи з прямими паралельними волокнами (m. rectus), з косими волокнами (т. obliquus), з поперечними (т. transversus), з круговими (т. orbicularis). Останні утворюють жоми, або сфінктери, що оточують отвори. Якщо косі волокна приєднуються до сухожилля з одного боку, то виходить так звана одноперістие м'яз, а якщо з двох сторін, то двуперістиє. Особливе ставлення волокон до сухожилля спостерігається в полусухожильной (m. semitendinosus) і полуперепончатой (m. semimembranosus) м'язах.По функції м'яза діляться на згиначі (flexores), разгибатели (ехtensores), призводять (adductores), відводять (abductores), обертачі (rotatores) досередини ( pronatores ) і назовні ( supinatores ).По відношенню до суглобів, Через які (один, два або декілька) перекидаються м'язи, їх називають одно-, дво-або багатосуглобовими. Многосуставние м'язи як більш довгі розташовуються поверхностнее односуглобних. За положенням розрізняють поверхневі і глибокі, зовнішні і внутрішні, латеральні і медіальні м'язи.

Нет комментариев