Українська мова Архивный вопрос

Запишите с тире или без:
високий/високий
хлібо/пекарський
жовто/гарячий
мікро/хвильовий
світло/зелений
офіційно/діловий
російсько/український
першо/черговий
літературно/музичний
шести/річний
кисло/солодкий
західно/український

народно/визвольний
газо/видобувний
овоче/баштанний
блідо/рожевий
військово/морський
чорно/морський
чорно/бровий
одно/разовий
тихий/тихесенький
синьо/жовтий
право/бережний

Нет комментариев

Ответы

Гость

Високий-високий,хлібопекарський, жовтогарячий,мікрохвильой, світло-зелений,ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ,російсько-українсьий, першочерговий,лутературномузичний,шестирічний,кисло-солодкий, західноукраїнський, народно-визвольний,газовидобувний,овочебаштаний,блідо-рожевий,військово-морський, чорноморський, одноразовий,тихий-тихесенький, синьо-жовтий, правобережний

Нет комментариев