Литература Архивный вопрос

Міні твір як стати справжньою людиною

Нет комментариев

Ответы

Гость

Всі ми є звичайними людьми в силу того, що були такими народжені.Однак варто розуміти, що існує також і поняття «справжньої людини», івоно дещо складніше. Під справжньою людиною мається на увазі не простобіопсихічна істота, якою є кожна людина. Справжня людина – це, швидше,комплекс життєвих правил, переконань, моральних установок, якіхарактерні лише для думаючих і свідомих людей.Що ж конкретно можна розуміти під справжньою людиною, і якимчином нею стати? Як мені здається, справжня людина повинна мати дужечітке відчуття людської моралі. Мораль не є загальнообов’язковою, як,наприклад, закони в державі. Як правило, за порушення моралі ніякогопрямого і суворого покарання не передбачається. Саме тому можна зробитивисновок, що питання про те, чи бути моральним чи ні, повинна прийматилише сама людина, вона робить це абсолютно добровільно і свідомо. Крімвисокої моралі, справжня людина також повинна обов’язково враховуватиінтереси інших людей, що б вони не робили. Справжня людина повинна вмітидумати, зважувати життя і все те, що відбувається навколо. Вона повиннавідрізнятися від тварини, яка лише прагне до виживання, не знає міри іпрактично не цікавиться проблемами інших.Як мені здається, існує кілька способів і шляхів статисправжньою людиною. По-перше, потрібно працювати над собою, розвиватися вморальному плані. Для цього потрібно вивчати суспільство і людей, зякими ти живеш. Ти повинен навчитися розуміти оточуючих і спілкуватися зними так, щоб приносити їм якомога менше дискомфорту і якомога більшекористі. Необхідно співвідносити свої права з інтересами і правами іншихлюдей. Слід також бути стриманим у всіх людських стосунках, про які б зних не йшлося. Всі люблять спілкування і компанію друзів, але справжнялюдина завжди знає міру, вміє спілкуватися з кожним, а тому ніколи недозволяє собі зайвого.Безумовно, справжня людина також повинна мати певний життєвий рівень.У сучасної людини є безліч різних потреб і бажань, задоволення яких єобов’язковим для досягнення щастя. Щоб мати можливість вирішувати всіпроблеми і задовольняти бажання, людина повинна добре заробляти. Отже,можна зробити висновок про те, що для цієї людини просто необхіднанормальна робота і заробіток, що може бути забезпечено лише хорошоюосвітою і достатніми вміннями.Справжньою людиною стати можна при дотриманні безлічі правил,описаних в цьому творі. Зробити це непросто, однак цілком можливо приналежному бажанні та прагненні.

Нет комментариев