Қазақ тiлi Архивный вопрос

Сочинение про Астану на казахском языке краткое 5 предложений

Нет комментариев

Ответы

Гость

Астана əсем қала.
Астанада өте əдемі Байтерек пен Ханшатыр бар,ол дерлер өте əдемі.
Астана менің сүйікті қалам.
Астанада ауа райы өте суық.Өйткені,ол Қазақстанның солтүстігінде орналасқан.
Астана Қазақстан республикасының атанасы

Нет комментариев