Геометрия Архивный вопрос

1. Средняя линия трапеции ABCD (AD || BC) равна 28 см. Найдите основания трапеции , если AD больше ВС на 4 см.
2. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 5 см. Средняя линия, параллельная основанию равна 8 см. Найдите периметр этого треугольника.

Нет комментариев

Ответы

Гость

1) За властивістю середньої лінії трапеції серед.лін. =(AD+BC):2 , звідси 
AD+BC=2*28=56.
Нехай ВС=х тоді AD=х+4
Склад. рів.
х+х+4=56
х=26
Отже, AD=4+26=30, ВС=26
2)За властивістю середньої лінії трикутника серед.лін.=0.5*основу  , звідси основа=2*8=16 
а Р=16+2*5=26см 

Нет комментариев