Қазақ тiлi Архивный вопрос

Помогите написать сочинение на казах.яз про Тұсау кесу

Нет комментариев

Ответы

Гость

Қазақ халқында көптеген салт-дəстурлер бар.Солардын ішіндегісі тусау кесу салты бар.Тусау кесу дəстурі ертеден келе жатқан дəстурлердін бірі.Тусау кесу салты баланын ен алғаш аяқ басып уйренген кезде жасалады.Тусау кесуде ала жіп қолданылады.Жіпті кесу мəртебесі беделі жоғары адамға табысталады.Осы бойынша тусау кесу дəстурі өтеді

Нет комментариев